De Rijk B.V Beschoeiing-, steiger- en baggerwerken Westeinderplas, Braassemeer de Kaagerplas en omgeving Ons werkgebied: Aalsmeer Wij doen alles in eigen beheer Neem contact met ons op